Υπηρεσίες Διαφήμισης

Starter Google Adwords

Κατασκευή και ένας Μήνας υποστήριξη Διαφημιστικής καμπανιάς Retargeting στο Google Adwords

Basic Google Adwords

Κατασκευή και ένας Μηνιαίας υποστήριξη Διαφημιστικής καμπανιάς στο Google Adwords με Retargeting και πλήρης πρόσβαση.

Google Adwords και Google Analytics

Εκτεταμένη εκπαίδευση στο Google Adwords και Google Analytics για την Βελτιστοποίηση και παρακολούθηση της καμπάνιας σας.

Facebook

Εργασία για Δημιουργία Διαφήμισης στο facebook.